Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0025/2021)

3. 5. 2021

Stanovení 5 leté lhůty po dobu soudního řízení ohledně vzniku a vyměření daňové ztráty