Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

náklady na systém pro paušální daň k 2. 11. 2021

Počty zaměstnanců ve služ. i prac. poměru, počty dle tříd

Odkaz na zveřejněnou informaci - tiskopisy

Výzvy k DPFO 2018 - 2020, ČR a Ústecký kraj

Metodika k úrokům z úroků

DNE - rozpad daně v letech 2018 - 2020 - daň ze staveb a pozemků

Vzory dle § 170 DŘ

Pokuty za nesplnění registrační povinnosti dle § 247a odst. 1 písm. a) DŘ

Příjmy a výdaje FÚ Ústí n. L., daňové inkaso FÚ Ústí n. L., náklady na náhled do CÚZK a RO

daňové odvody za FO a PO - lesnictví

úrok dle § 155 ods. 5 a dle § 254a DŘ, 2017 - 20

počty DAP DPFO a kontroly

ADIS - náklady

počet zaměstnanců dle krajů

metodika k aplikaci § 148 odst. 1 písm. a) DŘ

data z DAP DPPO v návaznosti na zveřejněnou informaci č. 39-21

anonymizované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát 2016, 2017

náklady na komunikaci s DS v roce 2020

metodika kryptoměny

DAP DPPO

seznam plátců DPH

seznam obcí nově uplatňujících koeficient k DNe

agregovaná data z DAP DPPO

vyhodnocování podnětů o porušení rozpočtové kázně dle § 45 ZRP

Počet DAP DP 2019 v prodlouženém termínu, kompenzační bonus

Odkaz na registr smluv - portál MOJE DANĚ

Místní koeficient k DNe 2015 - 2020

Seznam zkratek - ADIS

Osvobození od DPFO v případě kůrovcové kalamity

Daňové úlevy u DPFO

Stanovení 5 leté lhůty po dobu soudního řízení ohledně vzniku a vyměření daňové ztráty

Inkaso DP dle krajů a NACE

možnost zaměstnání ve FS pro tělesně postiženou osobu na FÚ pro JmK

seznam plátců DPH

pokuty dle zákona o účetnictví od roku 2010

informace k průběhu nákupu spotřebního materiálu pro tiskárny

informace k veřejným zakázkám

odkaz na zveřejněné informace k Brexitu

Údaje z DAP podle žádosti

DNe Telnice

Kolektivní smlouva

stěhování ÚzP v Otrokovicích

procento poplatníků u DPFO, které vedou účetnictví

počet aktivních DS, počet DK, doměrky 2017-2020