Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2021

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0026/2021)

  Daňové úlevy u DPFO
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0025/2021)

  Stanovení 5 leté lhůty po dobu soudního řízení ohledně vzniku a vyměření daňové ztráty
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0024/2021)

  Inkaso DP dle krajů a NACE
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0023/2021)

  možnost zaměstnání ve FS pro tělesně postiženou osobu na FÚ pro JmK
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0022/2021)

  seznam plátců DPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0021/2021)

  pokuty dle zákona o účetnictví od roku 2010
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0020/2021)

  informace k průběhu nákupu spotřebního materiálu pro tiskárny
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0019/2021)

  informace k veřejným zakázkám
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0018/2021)

  odkaz na zveřejněné informace k Brexitu
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0017/2021)

  Údaje z DAP podle žádosti
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0016/2021)

  DNe Telnice
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0015/2021)

  Kolektivní smlouva
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0014/2021)

  stěhování ÚzP v Otrokovicích
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0013/2021)

  procento poplatníků u DPFO, které vedou účetnictví
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0012/2021)

  počet aktivních DS, počet DK, doměrky 2017-2020
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0010/2021)

  odkaz na zveřejněnou informaci - náklady projetku EET
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0009/2021)

  dražby nemovitostí 2016 až 2020
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0008/2021)

  inkaso daně u odvětví stravování a pohostinství 2018 až 2020
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0007/2021)

  daňové kontroly se zaměřením na odčitatelnou položku výzkum a vývoj dle ZDP
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0006/2021)

  pokyn GFŘ D-22
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0005/2021)

  metodika k vybraným aspektům DŘ
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0004/2021)

  kolik plátců DPH porušilo registrační povinnost dle § 94 odst.1 ZDPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0003/2021)

  metodika k § 66 z. č. 337-1992
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0002/2021)

  seznam obcí uplatňujících zvýš. koef. k DNE 2021
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0001/2021)

  metodika k daňovému procesu v souvislosti s novelami DŘ

Aplikační služby