Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2020

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0057/2020)

  Metodika k dani z přímu u zemřelého
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0056/2020)

  Informace k DNE
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0055/2020)

  metodika ke lhůtám a vymáhání
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0054/2020)

  seznam plátců DPH k 30. 7. 2020
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0053/2020)

  Informace k akčnímu plánu, spisovému řádu a k archivaci a ke skartaci
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0052/2020)

  Počty FO a OSVČ uplatňující slevu dle § 15 z. 586-92 Sb. 2015 dosud
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0051/2020)

  spolupráce orgánů FS ČR s orgány činnými v trestním řízení v oblasti bojů s daňovými úniky
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0050/2020)

  metodika k příloze DAP PO - výkaz zisků a ztrát - účelové či druhové členění
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0049/2020)

  daň z nemovitých věcí
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0048/2020)

  Behaviorální analýza
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0047/2020)

  propustné a nepropustné chyby při el podání KH, DAP DPH, souhrnné hlášení
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0046/2020)

  kompenzační bonus statistika
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0045/2020)

  metodika Korunové dluhopisy
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0044/2020)

  informace k dohlídce na FÚ Zlín
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0043/2020)

  DAP DPFO ř. 104_2009_2018
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0042/2020)

  informace k dotaci
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0041/2020)

  trestní oznámení
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0040/2020)

  počet OSVČ, kteří si požádali o KB
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0039/2020)

  seznam plátců DPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0038/2020)

  DPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0037/2020)

  DPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0036/2020)

  šetření spokojenosti
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0035/2020)

  evidence a způsob vymáhání nedoplatků na DPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0034/2020)

  počet OSVČ v prodlení s úhradou platby
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0033/2020)

  údaje týkající se daně z příjmů FO
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0032/2020)

  Spisový řád FS ČR
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0031/2020)

  databáze plátců DPH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0030/2020)

  DAP DPH 2018
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0029/2020)

  Nedoplatky na DPH v letech 1995 - 2019
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0028/2020)

  nahlížení do daňové informační schránky
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0027/2020)

  statistické údaje
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0026/2020)

  registrační povinnost k dani z příjmů právnických osob
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0025/2020)

  statistické údaje
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0024/2020)

  počet žadatelů OSVČ o pětadvacítku - Žďár n. S.
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0023/2020)

  prokazování původu majetku
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0022/2020)

  počet žadatelů OSVČ o pětadvacítku - Žďár n. S.
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0021/2020)

  metodika 50521-17, 98506-16
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0020/2020)

  informace o dotacích - Spolek CHŘIBÁK o.s.
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0019/2020)

  spojené osoby DPFO a DPPO
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0018/2020)

  informace k EET
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0017/2020)

  vzory dle DŘ §123
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0016/2020)

  závazná posouzení, věda a výzkum
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0015/2020)

  informace ke KH
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0014/2020)

  výnosy z žvnostenské činnosti chovu zvířat, jejich výcviku a z obchodu se zvířaty ze zájmových chovů, 5 let zpětně
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0013/2020)

  seznam pozemků zastavených stavbou jiného vlastníka - služebnosti
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0012/2020)

  počet kontrol EET a počet udělených pokut 2016 -2019
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0011/2020)

  koeficienty DNE 2020 - odkaz na zveřejnění č. 2-2020
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (0010/2020)

  počet poplatníků EET s činností 201 až 204
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (009/2020)

  metodika - plné moci a přijímání podání
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (007/2020)

  dodržování smluvních podmínek
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (006/2020)

  příjmy DPH 2019
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (005/2020)

  důvody náhledu do registru obyvatel
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (004/2020)

  vymáhání nedoplatků
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (003/2020)

  DIČ
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (002/2020)

  koeficienty DNE 2020
 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (001/2020)

  metodika

Aplikační služby