Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daňové exekuce

Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností postupy orgánů finanční správy při vedení daňové exekuce a ostatních způsobů vymáhání nedoplatků, zpracovává v této oblasti metodické pokyny. Vydává obecně použitelná výkladová stanoviska k právní oblasti výkonu daňových exekucí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů právní předpisů pro oblast daňové exekuce a dává stanoviska a podněty k úpravě právních předpisů, které úzce navazují na oblast daňových exekucí. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky v oblasti daňových exekucí. Zpracovává výroční zprávy o výsledcích činnosti orgánů finanční správy v působnosti Odboru placení a vymáhání daní. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu DIS a dalších IS a softwarových řešení ve své působnosti. Tvoří definici věcných náplní a požadavků na funkcionalitu „APlikace Elektronických Dražeb“ (dále jen „APED“), podílí se na vývoji a praktickém uplatňování APED. Poskytuje podporu interním a externím uživatelům APED prostřednictvím systému ServiceDesk. Odpovídá za definici věcných náplní a požadavků na funkcionalitu Evidence Sepsaných Věcí (dále jen „ESEV“), podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ESEV. Poskytuje podporu interním uživatelům ESEV prostřednictvím systému ServiceDesk. Tvoří definici věcných náplní a požadavků na funkcionalitu „Aplikace Podpory EXekucí“ (dále jen „APEX“), podílí se na vývoji a praktickém uplatňování APEX. Poskytuje podporu interním uživatelům APEX prostřednictvím systému ServiceDesk. V systému JIRA (Softwarový nástroj pro podporu řízení vývoje aplikací) koordinuje proces dalšího rozvoje APEX. Spolupracuje na definici procesů v systému IDM (Identity management) v oblasti své působnosti. Koordinuje a zajišťuje obsah a rozsah informací poskytovaných správcům daní z externích databází a poskytuje jim podporu přes systémy ServiceDesk a IDM. Vytváří tiskopisy a šablony pro orgány finanční správy v rámci své působnosti. Zajišťuje spolupráci s příslušnými správními orgány při výkonu správy daní v oblasti vymáhání. Zpracovává statistické výstupy v oblasti daňové exekuce a zpracovává strategii v oblasti vymáhání daní.