Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení koordinace spolupráce s ostatními orgány

Koordinuje a metodicky řídí činnosti související s výkonem a koordinací kontrolní činnosti s orgány veřejné moci v případech s prvkem spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a bezpečnostními orgány státu. Podílí se na tvorbě koncepcí a zpráv v bezpečnostní oblasti. Zajišťuje informační výměnu a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Metodicky řídí činnosti související s bojem proti daňovým únikům, poskytuje technicko taktickou součinnost v oblasti boje s daňovými úniky v oblasti své působnosti. V rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány v zahraničí. Spolupracuje se Sekcí metodiky daní v oblasti Eurofisc (systém mezinárodní výměny informací v rizikových oblastech DPH). Podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti.