Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor koordinace kontrolních orgánů

Odbor v rámci své celorepublikové působnosti zajišťuje tvorbu koncepcí a zpráv, spolupráci a koordinaci činností s orgány veřejné moci v případech s prvkem spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a bezpečnostními orgány státu se zaměřením na subjekty spojené za účelem krácení daní. V oblasti své působnosti se podílí na přípravě legislativy, zpracování metodických pokynů, poskytuje součinnost technicko-taktickou, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Koordinuje provádění multilaterálních kontrol. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a na přípravě legislativy v oblasti své působnosti.