Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor kontrolní činnosti

Odbor zabezpečuje řízení a koordinaci v oblasti kontrolních postupů s celostátní působností. V rámci těchto činností zajišťuje též spolupráci s orgány veřejné moci a dalšími osobami disponujícími relevantními informacemi využitelnými pro správu daní. Odbor koordinuje využití kontrolních kapacit. Podílí se na tvorbě organizačních pravidel, strategie a koncepce výkonu finanční správy. Zajišťuje zpracování podnětů a odpovědí na věcné dotazy od jiných útvarů orgánů finanční správy, orgánů veřejné moci a jiných osob. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a na přípravě legislativy v oblasti své působnosti.