Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení účtování daní

Oddělení s celostátní působností ve spolupráci s Oddělením účetnictví a Oddělením evidence a převodů daní koordinuje a metodicky řídí oblast inventarizace a účtování o daňových příjmech a výdajích, které jsou zahrnuty do kapitol 398 a 312 a o aktivech, pasivech a skutečnostech zachycených na podrozvahových účtech. Dle metodických informací o postupu zpracování daní Sekcí metodiky daní a Sekcí správy daní zpracovává metodiku účtování daní. Kontroluje účetní data po realizaci měsíčních a ročních uzávěrek evidence daní na finančních úřadech. Zajišťuje agregaci účetních dat za oblast daňových příjmů, jejich kontrolu a export do účetnictví Generálního finančního ředitelství. Provádí analýzu kontrolních podkladů k účtování daňových příjmů za Českou republiku. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.