Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení podpory vymáhání

Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností postupy orgánů finanční správy při vedení daňové exekuce a ostatních způsobů vymáhání nedoplatků, zpracovává v této oblasti metodické pokyny. Vydává obecně použitelná výkladová stanoviska k právní oblasti výkonu daňových exekucí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů právních předpisů pro oblast daňové exekuce a dává stanoviska a podněty k úpravě právních předpisů, které úzce navazují na oblast daňových exekucí. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky v oblasti daňových exekucí. Zpracovává výroční zprávy o výsledcích činnosti orgánů finanční správy v působnosti Odboru evidence a vymáhání daní. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu DIS a dalších IS a softwarových řešení ve své působnosti. Tvoří definici věcných náplní a požadavků na funkcionality systémů evidence a podpory vymáhání daní, podílí se na jejich vývoji a provozu. Poskytuje podporu interním a externím uživatelům systémů evidence a podpory vymáhání daní prostřednictvím ServiceDesk. Spolupracuje na definici procesů v systému IDM (Identity management) v oblasti své působnosti. Koordinuje a zajišťuje obsah a rozsah informací poskytovaných správcům daní z externích databází a poskytuje jim podporu přes systémy ServiceDesk a IDM. Vytváří tiskopisy a šablony pro orgány finanční správy v rámci své působnosti. Zajišťuje materiály pro vzdělávání a lektorskou činnost v oblasti podpory vymáhání. Zajišťuje spolupráci s příslušnými správními orgány při výkonu správy daní v oblasti vymáhání. Zpracovává statistické výstupy v oblasti daňové exekuce a zpracovává strategii v oblasti vymáhání daní