Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení mezinárodního vymáhání a správy aplikací

Vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu, spolupracuje a koordinuje činnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek. Koordinuje a metodicky zajišťuje s celostátní působností pomoc při jejich vymáhání pro členské státy Evropské unie a státy, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. Zajišťuje plnění úkolů v rámci mezinárodní spolupráce při vymáhání některých finančních pohledávek. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností orgány finanční správy v oblasti vymáhání daní, při provádění daňové exekuce, při uplatňování nedoplatků v insolvenčním řízení, ve veřejné dražbě nebo v jiných exekučních řízeních, a v oblasti zajištění daní, s výjimkou zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň a záloh. Metodicky řídí s celostátní působností postupy orgánů finanční správy při uplatňování daňových pohledávek při likvidaci dlužníka a v dědickém řízení po úmrtí dlužníka a vystupování orgánů finanční správy v soudních a jiných řízeních týkajících se vymáhání daní. Podílí se na zpracování metodických pokynů v oblasti vymáhání daní a provádí výklad právních předpisů, které upravují vymáhání daní. Tvoří definici věcných náplní a požadavků na funkcionality systémů pro správu daní a podpory vymáhání daní, podílí se na jejich vývoji a provozu. Poskytuje podporu interním uživatelům prostřednictvím ServiceDesk. Zajišťuje materiály pro vzdělávání a lektorskou činnost v oblasti mezinárodního vymáhání, insolvence a systémů podpory vymáhání. Zpracovává statistické výstupy v oblasti jeho působnosti, včetně poskytování informací o provádění mezinárodní pomoci Evropské komisi, a zpracování podkladů pro Informaci o činnosti Finanční správy České republiky v této oblasti. Analyzuje úspěšnost postupů při vymáhání nedoplatků, zpracovává a realizuje návrhy věcných řešení a systémových opatření pro zvýšení efektivity vymáhání.