Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení evidence a převodů daní

Oddělení s celostátní působností metodicky řídí a koordinuje oblast evidence a převodů daní. Zajišťuje vedení, změny a otevření nových účtů v ČNB pro potřeby orgánů finanční správy. Koordinuje a metodicky řídí oblast platebního styku s ČNB a Českou poštou s. p., všechny formy výběru daní a plateb v hotovosti. Řídí procesy převádění prostředků oprávněným příjemcům dle rozpočtového určení daní. Zajišťuje metodický dohled a kontrolu nad zpracováním měsíčních a ročních uzávěrek evidence daní na finančních úřadech. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti. Spolupracuje s Oddělením účtování daní, s kterým koordinuje požadavky na funkcionalitu evidence a převodů daní ve vazbě na účtování daní. Spolupracuje s útvary Sekce metodiky daní a Sekce správy daní k nastavení správné evidence daní a procesů pro zajištění realizace zákonem stanoveného rozpočtového určení daní.