Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor evidence a vymáhání daní

Odbor s celostátní působností odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daní v oblasti vymáhání daní, při uplatňování nedoplatků v insolvenčním řízení, v oblasti evidence, převodů a účtování daní a v oblasti zajištění daní, s výjimkou zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň a záloh. Podílí se na vytváření strategie daňové politiky, spolupracuje na přípravě právních předpisů a ve své působnosti zpracovává metodické pokyny a tiskopisy. Zajišťuje správu vedení účtů v České národní bance (dále jen „ČNB“) pro potřeby orgánů finanční správy a řídí inventarizace o daňových příjmech a výdajích. Vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek ve spolupráci s členskými státy Evropské unie a státy, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu a koordinuje s celostátní působností ve vymezených oblastech činnost orgánů finanční správy. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu DIS a dalších IS a softwarových řešení ve své působnosti.