Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení vytěžování dat a modelování

Oddělení ve spolupráci se Sekcí informatiky zabezpečuje a metodicky řídí činnosti související s vytěžováním dat z IS provozovaných na orgánech finanční správy. V oblasti vytěžování dat a jejich úpravě k dalšímu zpracování poskytuje součinnost zejména Sekci metodiky daní a Sekci správy daní. Ve spolupráci s Oddělením rizikových analýz vyhledává a zajišťuje zdroje dat, odpovídá za tvorbu modelů, analyzuje strukturu dat a zabezpečuje úpravu dat pro tvorbu daňových a rizikových analýz, včetně ukládání dat v datovém skladu. V rámci své působnosti zpracovává požadavky na data pro datový sklad. Provádí analýzy a predikce vývoje hlavních druhů daňových výnosů, objemu a struktury možných daňových úniků. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS podpůrných aplikací, na provozu datového skladu a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.