Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení rizikových analýz

Oddělení zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí tvorbu a zpracování rizikových analýz včetně tvorby a aplikací e-auditních metod, rozvíjí je a podporuje edukační činnost. V rámci své působnosti spolupracuje na vyhledávání vhodných zdrojů dat, analyzuje jejich strukturu pro potřebu využití při správě daní, podílí se na zpracovávání požadavků na data pro datový sklad. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti, v oblasti tvorby rizikových analýz a pravidel pro jejich tvorbu spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, včetně dalších podpůrných aplikací, a na provozu datového skladu. Definuje riziková kritéria a zabezpečuje nastavení analytických aplikací užívaných při správě daní. Definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS. Poskytuje součinnost při výkonu činností zabezpečovaných zejména Oddělením analýz kontrolních hlášení a Oddělení vytěžování dat a modelování.