Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce výkonu daní

Sekce zajišťuje podporu výkonu kontrolní činnosti a je zodpovědná za její řízení. Sekce odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daní v oblasti vymáhání daní v rámci činnosti orgánů finanční správy. Sekce rovněž metodicky řídí a koordinuje oblast evidence, převodů a účtování daní. Zajišťuje koordinaci a technicko-taktické vedení kontrolních postupů. Stanovuje strategii při hodnocení podnětů ke kontrolní činnosti a určuje její priority. Zavádí e-auditní metody a další moderní postupy do praxe. V oblasti analytické činnosti zajišťuje s celorepublikovou působností vytěžování dat, tvorbu modelů a tvorbu daňových a rizikových analýz včetně analýzy údajů z kontrolních hlášení, to vše za účelem podpory správy daní. Vyhledává a upravuje datové zdroje pro tvorbu daňových a rizikových analýz. Koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost. Vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek. Zajišťuje spolupráci s orgány veřejné moci a mezinárodními institucemi v oblasti související s bojem proti daňovým únikům. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a zavádění a užívání informačních technologií (dále jen „IT“). Zabezpečuje informační součinnost v rámci své působnosti v oblasti ochrany utajovaných informací, spolupracuje přitom s Odborem bezpečnosti. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu IS a softwarových řešení ve své působnosti.