Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení oceňovací

Oddělení je odpovědné za metodické řízení a koordinaci činnosti finančních úřadů při oceňování podle zákona o oceňování majetku, činnosti finančních úřadů při správě poplatků a při kontrole výkonu správy poplatků a za metodické řízení v oblasti poplatku za správu majetku. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v této oblasti i na tvorbě obecných výkladových stanovisek a metodických pokynů a pomůcek. Poskytuje pomoc pro jiné útvary Generálního finančního ředitelství v otázkách oceňování zejména pro daňové účely, spolupracuje s ostatními státními orgány a dalšími institucemi při vytváření optimálních podmínek pro oceňování pro daňové účely. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.