Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend

Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí (do 31. 12. 2013 daně z nemovitostí) a dále daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí (dále jen „majetkové daně“), daně silniční, činnosti orgánů finanční správy při správě poplatků, při kontrole výkonu správy poplatků, oceňování a za metodické řízení v oblasti poplatku za správu majetku. V těchto oblastech zpracovává metodické pokyny, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů a na tvorbě obecných výkladových stanovisek, vede daňové řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona. Podílí se na tvorbě koncepce výkonu finanční správy a k tomuto účelu se podílí na zpracování analýz dopadů přijatých legislativních změn na inkaso majetkových daní a daně silniční. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS.