Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení promíjení porušení rozpočtové kázně

Oddělení odpovídá za vyřízení žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Vede daňová řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony, vydává rozhodnutí podle příslušného zákona a v rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní. V rozsahu své působnosti vyřizuje opravné prostředky a dozorčí prostředky.