Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení metodiky dotací a promíjení

Oddělení odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Odpovídá za vyřízení žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Vede daňová a správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony, vydává rozhodnutí podle příslušného zákona a v rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní. V rozsahu své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti své působnosti a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.