Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor dotací a ostatních agend

Odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her a výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Vyřizuje žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. V rozsahu své působnosti se podílí na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Vede daňová a správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona. V rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Odpovídá za definici věcných náplní požadavků na funkcionalitu IS ReD a ESO.