Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daňového procesu I

Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, vyjma oblasti evidence, zajištění a vymáhání daní; zpracovává v této oblasti metodické pokyny a tiskopisy pro orgány finanční správy a stanoviska pro veřejnost. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Odpovídá za definici věcných náplní požadavků na funkcionalitu DIS ve své působnosti. Metodicky řídí a koordinuje záležitosti spisové služby v rámci finanční správy a spolupracuje se Sekcí informatiky na nastavení IS spisové služby finanční správy.