Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce rozvoje a podpory řízení


Sekce je odpovědná za koncepci strategického rozvoje orgánů finanční správy. Koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost. Zajišťuje činnosti v oblasti organizace a řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti, vč. činností spojených s projektovým řízením. Vytváří, koordinuje a řídí komplexní interní i externí komunikační strategii finanční správy a odpovídá za poskytování informací o činnosti finanční správy veřejnosti. Vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení, poradenskou činnost, kontrolu a výkon v oblasti zadávání veřejných zakázek. Provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních, trestních a majetkoprávních vztahů, s výjimkou oblastí finančního, služebního a pracovního práva. Odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy.

 

Aplikační služby