Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení zahraničního protokolu


Zajišťuje bilaterální spolupráci mezi finanční správou a zahraničními daňovými správami a multilaterální spolupráci s mezinárodními organizacemi daňových správ. Odpovídá za mezinárodní spolupráci daňových správ včetně uzavírání mezinárodních smluv o spolupráci. Zajišťuje protokolární činnosti. Spolupracuje s útvary Evropské komise na vytváření standardů hodnocení daňových správ v rámci Evropské unie (dále jen „EU“). Realizuje komunitární program FISCALIS v České republice. Zajišťuje poskytování cestovních dokladů a náhrad zaměstnancům zařazeným na Generálním finančním ředitelství a Specializovaném finančním úřadě na zahraniční služební, resp. pracovní cesty.

Aplikační služby