Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení provozního zabezpečení

Oddělení zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, a rekreačního zařízení Josefův Důl. V rámci své působnosti připravuje podklady k rozpočtu, k zadávání veřejných zakázek, zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Zajišťuje revize, provoz, servis a opravy systémů technické ochrany budov. Oddělení je ubytovatelem v ubytovnách a služebních bytech České republiky Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje provoz a údržbu ubytoven na území hl. m. Prahy. Oddělení zajišťuje činnost pokladny, podatelny, výpravny, rozmnožovny a spisovny, zabezpečuje autoprovoz organizačních útvarů Generálního finančního ředitelství v rámci své působnosti. Organizuje a provádí skartační řízení pro dokumenty Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje stravování zaměstnanců v budově Lazarská. Provádí činnosti v oblasti BOZP a PO v budově Lazarská. Provádí výkon vybraných činností pro Specializovaný finanční úřad.