Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor provozu a vnějších vztahů

Odbor zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, a rekreačního zařízení Josefův Důl, přitom také řídí a koordinuje činnosti a vykonává vybrané činnosti v oblasti účetnictví, rozpočtu, evidence majetku, autoprovozu, veřejných zakázek, ubytoven a služebních bytů České republiky – Generálního finančního ředitelství. Na Generálním finančním ředitelství zajišťuje činnost pokladny podatelny, výpravny, rozmnožovny a spisovny, v budovách Generálního finančního ředitelství provádí vybrané činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“). Zajišťuje výkon vybraných činností pro Specializovaný finanční úřad. Odbor dále řídí, koordinuje a zajišťuje spolupráci na úrovni mezinárodních vztahů a protokolů. Zajišťuje činnosti v oblasti služebních a pracovních cest do zahraničí pro zaměstnance zařazené na Generálním finančním ředitelství a Specializovaném finančním úřadě. Řídí, koordinuje, provádí nebo zajišťuje činnosti v dílčích oblastech souvisejících s organizací a řízením finanční správy, pokud k nim není věcně příslušný jiný útvar.