Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení svodných analýz

Oddělení zajišťuje podporu a analytické služby pro řízení a strategické rozhodování ve všech orgánech finanční správy. Vyhodnocuje efektivnost, účinnost a účelnost využití dostupných zdrojů, vč. materiálních, technologických, finančních a lidských. Má oprávnění k zpřístupnění výstupů ze všech interních IS finanční správy pro účely zajištění činností v působnosti Sekce řízení úřadu. Zajišťuje svodné analýzy dat, vytváření reportů a monitorování klíčových ukazatelů výkonu pro generálního ředitele a ředitele orgánů finanční správy. Provádí výpočty optimalizace personálních kapacit v součinnosti s příslušnými odbornými útvary. Navrhuje organizační uspořádání a pracovní postupy ve finanční správě tak, aby byl zabezpečen co nejefektivnější výkon správy daní a poskytování služeb veřejnosti. Ve spolupráci s Oddělením systemizace navrhuje zadání pro změny systemizace a vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy. V součinnosti s příslušnými řediteli orgánů finanční správy a dotčených sekcí Generálního finančního ředitelství vyhodnocuje soulad návrhů systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury se zadáním a posuzuje opodstatněnost odchylek od optimalizačních výpočtů před předložením generálnímu řediteli ke schválení. Ve spolupráci se Sekcí personální definuje požadavky na rozvoj a využití aplikace OSIRIS. Ve spolupráci s odbornými útvary definuje požadavky na tvorbu a úpravy interních aplikací finanční správy pro účely řízení. Provádí nebo zajišťuje činnosti v dílčích oblastech souvisejících s organizací a řízením finanční správy, pokud k nim není věcně příslušný jiný útvar Generálního finančního ředitelství, zpracovává návrhy řešení problematik v těchto oblastech. Metodicky řídí a zajišťuje administraci a rozvoj aplikace k evidenci úkolů.