Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení provozního zabezpečení

Oddělení zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, a rekreačního zařízení Josefův Důl. Zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Zajišťuje revize, provoz, servis a opravy systémů technické ochrany budov. Zajišťuje údržbu ubytoven na území hl. m. Prahy. Oddělení zajišťuje činnost pokladny, podatelny, výpravny, rozmnožovny a spisovny, zabezpečuje autoprovoz organizačních útvarů Generálního finančního ředitelství v rámci své působnosti. Organizuje a provádí skartační řízení pro dokumenty Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje stravování zaměstnanců v budově Lazarská. Provádí činnosti v oblasti BOZP a PO v budově Lazarská.