Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení interních aktů řízení

Oddělení zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, analytické a další odborné činnosti v oblasti soustavy interních aktů řízení. Zabezpečuje jednotnost interních aktů řízení orgánů finanční správy a kontroluje jejich dodržování. Zabezpečuje vedení přehledu platných interních aktů řízení a jejich aktualizaci. Ve spolupráci s odbornými útvary definuje požadavky na IS týkající se interních aktů řízení v rámci orgánů finanční správy. Zabezpečuje jednotnou evidenci a zveřejnění informací o pracovních, poradních a jiných orgánech generálního ředitele. Zabezpečuje tvorbu a aktualizaci organizačního řádu, Podpisového řádu Finanční správy ČR a interního aktu řízení upravujícího působnost útvarů orgánů finanční správy. Tvoří interní akty řízení pro oblast interních aktů řízení a kontroluje jejich dodržování.