Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Oddělení odpovídá za ochranu utajovaných informací a nakládání s nimi podle zákona o ochraně utajovaných informací a zajišťuje činnost registru utajovaných informací Evropské unie (dále jen „EU“). Zabezpečuje připravenost orgánů finanční správy v oblasti krizového řízení.  V rámci problematiky zákona o střetu zájmů spolupracuje s Ministerstvem financí a vede kompletní evidenci veřejných funkcionářů finanční správy. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje oblast objektové a technické bezpečnosti orgánů finanční správy. Oddělení vydává, eviduje, provádí kontrolu a oprávněnost používání identifikačních karet služebních vozidel finanční správy.