Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení


Oddělení odpovídá za ochranu utajovaných informací a nakládání s nimi podle zákona o ochraně utajovaných informací a zajišťuje činnost registru utajovaných informací EU. Zabezpečuje připravenost orgánů finanční správy v oblasti krizového řízení. Koordinuje činnost související s problematikou zákona o střetu zájmů ve spolupráci s Ministerstvem financí. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje oblast objektové a technické bezpečnosti orgánů finanční správy.

Aplikační služby