Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení


Oddělení odpovídá za ochranu utajovaných informací a nakládání s nimi podle zákona o ochraně utajovaných informací a zajišťuje činnost registru utajovaných informací EU. Zabezpečuje připravenost orgánů finanční správy v oblasti krizového řízení. V rámci problematiky zákona o střetu zájmů spolupracuje s Ministerstvem financí a vede kompletní evidenci veřejných funkcionářů finanční správy. Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje oblast objektové a technické bezpečnosti orgánů finanční správy. Oddělení vydává, eviduje, provádí kontrolu a oprávněnost používání identifikačních karet služebních vozidel finanční správy.

Aplikační služby