Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení vyhledávací II


Oddělení koordinuje a metodicky řídí vyhledávací činnosti a e-auditní metody, zpracovává v této oblasti metodické pokyny. Vyhledává neregistrované a rizikové daňové subjekty a vyhodnocuje je. Ve spolupráci s Oddělením daňové kontroly připravuje kontrolní akce, přičemž aplikuje, resp. používá zobecněné výstupy z daňových a rizikových analýz Odboru daňové analytiky. Spolupracuje s oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti. V rámci své působnosti spolupracuje s útvary Odboru daňové analytiky a Odboru koordinace kontrolní činnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS.

Aplikační služby