Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňové kontroly


Oddělení koordinuje a metodicky řídí technicko-taktické vedení kontrolních postupů, zpracovává v této oblasti metodické pokyny. V oblasti své působnosti se podílí na přípravě legislativy, podílí se na zpracování metodických pokynů v oblasti kontrolní činnosti. Vyhodnocuje informace získané z vyhledávací a analytické činnosti v oblasti kontrolní činnosti. Na základě výsledků kontrolních postupů stanovuje způsoby pro zjištění efektivity kontrol a využití kontrolních kapacit. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, včetně dalších podpůrných aplikací, a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblasti kontrolní činnosti. Podílí se na zpracování podnětů a odpovědí na věcné dotazy od jiných útvarů orgánů finanční správy, orgánů veřejné moci a jiných osob v oblasti vykonávané agendy.

Aplikační služby