Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňové kontroly


Oddělení koordinuje a metodicky řídí technicko-taktické vedení daňové kontroly, podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti, podílí se na zpracování metodických pokynů v oblasti kontrolní činnosti. Spolupracuje s oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy, spolupracuje v rámci své působnosti s příslušnými orgány v zahraničí. Ve spolupráci s Oddělením řízení a analýz a Odborem daňové analytiky shromažďuje a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti, zpracovává přehledy a hodnocení, navrhuje způsoby hodnocení a měření výsledků a efektivity kontrolní činnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS.

 

Aplikační služby