Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení vyhledávací


Oddělení koordinuje a metodicky řídí vyhledávací činnost a e-auditní metody, poskytuje v této oblasti metodickou podporu, rozvíjí je a provádí edukační činnost. V rámci vlastní vyhledávací činnosti získává a zpracovává informace relevantní pro správu daní. Podílí se na přípravě podkladů pro vyhledávací a kontrolní činnost, a to nejen na úrovni sekce, ale i ve spolupráci s dalšími útvary orgánů finanční správy. Spolupracuje s orgány veřejné moci a dalšími osobami v rámci vykonávané agendy. Zabezpečuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a definuje věcné náplně požadavků na jejich funkcionalitu. Podílí se na zpracování podnětů a odpovědí na věcné dotazy od jiných útvarů orgánů finanční správy, orgány veřejné moci a jiných osob.

Aplikační služby