Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňových statistik


Oddělení koordinuje a metodicky řídí výkon v oblasti výkaznictví daní a s nimi spojenou analytickou a statistickou činnost. V těchto oblastech zpracovává metodické pokyny, podílí se na tvorbě obecných výkladových stanovisek a na vytváření strategie daňové politiky. Sleduje a vyhodnocuje časové řady jednotlivých údajů. Zpracovává a poskytuje souhrnné údaje z databází Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů. V součinnosti s ostatními útvary orgánů finanční správy provádí operativní analýzy a statistická zjišťování a to pro potřebu operativního řízení, vnitřní řídící kontroly a strategického rozhodování. Provádí analýzy vývoje daňových nedoplatků. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.

Aplikační služby