Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor vyhledávání a daňové kontroly


Odbor zajišťuje metodické řízení rizik při správě daní v oblasti vyhledávání a daňových kontrol včetně místních šetření a postupu k odstranění pochybností. Koordinuje výkon vyhledávací činnosti a daňové kontroly. Zajišťuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí a dalšími orgány a mezinárodními institucemi při řízení rizik. Odbor koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost. Zajišťuje činnosti v oblasti metodického řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti. Vykonává metodickou, poradenskou a koordinační činnost v oblasti statistického výkaznictví. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

Aplikační služby