Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení koordinace kontrolní činnosti III


Oddělení koordinuje a metodicky řídí činnosti související s výkonem a koordinací kontrolní činnosti včetně multilaterálních kontrol, podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Metodicky řídí činnosti související s bojem proti daňovým únikům, poskytuje technicko-taktickou součinnost v oblasti boje s daňovými úniky. Koordinuje a řídí činnosti v souvislosti se součinností státních orgánů při koordinaci kontrolní činnosti a v rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány v zahraničí. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS.

Aplikační služby