Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení koordinace kontrolní činnosti


Oddělení koordinuje a metodicky řídí činnosti související s výkonem a koordinací kontrolní činnosti včetně multilaterálních kontrol, podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti. Metodicky řídí činnosti související s bojem proti daňovým únikům, poskytuje technicko-taktickou součinnost v oblasti boje s daňovými úniky. Koordinuje a řídí činnosti v souvislosti se součinností státních orgánů při koordinaci kontrolní činnosti a v rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány v zahraničí. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, včetně dalších podpůrných aplikací, a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.

Aplikační služby