Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení finančních a internetových šetření


Koordinuje a metodicky řídí činnosti související s bojem proti daňovým únikům, zejména v oblasti podnětů na zneužití systému správy daní. Řídí spolupráci a výměnu informací s Finančním analytickým úřadem. Podílí se na přípravě legislativy v oblasti své působnosti, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a s dalšími oprávněnými státními orgány v rámci vykonávané agendy. Spolupracuje s útvary podílejícími se na realizaci opatření dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Provádí šetření a detekci ekonomických aktivit v prostředí internetu a detekci rizik nestandardních platebních prostředků (např. kryptoměny). Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS, včetně dalších podpůrných aplikací, a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.

Aplikační služby