Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení vytěžování dat a modelování


Oddělení ve spolupráci se Sekcí informatiky zabezpečuje a metodicky řídí činnosti související s vytěžováním dat z informačních systémů provozovaných na orgánech finanční správy. V oblasti vytěžování dat a jejich úpravě k dalšímu zpracování poskytuje součinnost zejména Sekci metodiky a výkonu daní a Sekci právní. Ve spolupráci s Oddělením rizikových analýz vyhledává a zajišťuje zdroje dat, odpovídá za tvorbu modelů, analyzuje strukturu dat a zabezpečuje úpravu dat pro tvorbu daňových a rizikových analýz, včetně ukládání dat v datovém skladu. V rámci své působnosti zpracovává požadavky na data pro datový sklad. V rámci své působnosti zpracovává požadavky na data pro datový sklad. Provádí analýzy a predikce vývoje hlavních druhů daňových výnosů, objemu a struktury možných daňových úniků. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS podpůrných aplikací, na provozu datového skladu a definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS.

Aplikační služby