Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce řízení rizik při správě daní


Sekce zajišťuje podporu výkonu kontrolní činnosti a je zodpovědná za koordinaci a technicko-taktické řízení rizik při správě daní v oblasti vyhledávacích a kontrolních postupů. Koordinuje, rozvíjí a metodicky řídí zavádění e-auditních metod a postupů. Odpovídá v rámci své působnosti za oblast ochrany utajovaných informací a spolupracuje s Odborem bezpečnosti. S celorepublikovou působností zabezpečuje koordinaci vyhledávací činnosti, kontrolní činnosti a oblasti boje s daňovými úniky. V oblasti analytické činnosti zajišťuje s celorepublikovou působností vytěžování dat, tvorbu modelů a tvorbu daňových a rizikových analýz včetně analýzy údajů z kontrolních hlášení a evidence tržeb. Vyhledává a upravuje datové zdroje pro tvorbu daňových a rizikových analýz. Zajišťuje oblast e-auditu, včetně jejího rozvoje. Koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost; zajišťuje činnosti v oblasti organizace a řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti, včetně činností spojených s projektovým řízením. Podílí se na tvorbě koncepce analýz výkonu finanční správy, při této činnosti spolupracuje zejména se Sekcí metodiky a výkonu daní a Sekcí právní. Zajišťuje spolupráci s orgány veřejné moci a mezinárodními institucemi v oblasti řízení rizik. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a zavádění a užívání IT.

Aplikační služby