Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce řízení rizik při správě daní


Sekce je odpovědná za metodické řízení rizik při správě daní v oblasti vyhledávání a daňových kontrol včetně místních šetření a postupu k odstranění pochybností. S celorepublikovou působností zajišťuje koordinaci výkonu vyhledávací činnosti, výběru subjektů ke kontrole, kontrolní činnosti a výkonu boje s daňovými úniky, zajišťuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí a dalšími orgány a mezinárodními institucemi při řízení rizik. K tomu využívá statistické a analytické výstupy, za jejichž zpracování je sekce zodpovědná, případně využívá a do praxe zapracovává statistické analýzy zpracované i jinými odbornými útvary. V oblasti analytické činnosti zajišťuje s celorepublikovou působností vytěžování dat, tvorbu modelů a tvorbu daňových a rizikových analýz včetně analýz údajů z kontrolních hlášení a evidence tržeb. Vyhledává a upravuje datové zdroje pro tvorbu daňových a rizikových analýz. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

 

Aplikační služby