Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení mezinárodního vymáhání


Oddělení z pověření Ministerstva financí vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek. Koordinuje a metodicky zajišťuje pomoc při vymáhání daňových nedoplatků pro členské státy EU a státy, se kterými má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu. Provádí analytickou, koncepční a metodickou činnost, zpracovává metodické pokyny a tiskopisy. Účastní se Výboru pro vymáhání pohledávek (orgán Evropské komise) a pracovních skupin orgánů EU, spolupracuje v rámci své působnosti s příslušnými orgány správy daní v zahraničí. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby