Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňové exekuce a insolvenčního řízení I


Oddělení metodicky řídí a koordinuje výkon správy daní v oblasti zajištění daní vyjma zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň a záloh, vymáhání daní a při aplikaci insolvenčního zákona a dalších předpisů souvisejících s vedením daňového řízení, není-li dána výlučná působnost jiného útvaru Generálního finančního ředitelství; v takových případech poskytuje jiným útvarům součinnost. V oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň úzce spolupracuje s Odborem daňového procesu, Sekcí metodiky a výkonu daní a Sekcí řízení rizik při správě daní. Zpracovává ve své působnosti metodické pokyny a tiskopisy. Podílí se na přípravě návrhů právních předpisů upravujících zajištění a vymáhání daní a v oblasti vztahů daňového a insolvenčního řízení. V rozsahu své působnosti vydává stanoviska a podněty k úpravě ostatních předpisů, které ovlivňují výkon správy daní a insolvenčního řízení. V rozsahu své působnosti vyřizuje opravné prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy a dozorčí prostředky, které spadají do působnosti Generálního finančního ředitelství. Spolupracuje s ostatními správními úřady při aplikaci práva v oblasti zajištění a vymáhání daní. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby