Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňové exekuce


Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností postupy orgánů finanční správy při vedení daňové exekuce a ostatních způsobů vymáhání nedoplatků, zpracovává v této oblasti metodické pokyny. Vydává obecně použitelná výkladová stanoviska k právní oblasti výkonu daňových exekucí, podílí se na přípravě a zpracování návrhů právní předpisů pro oblast daňové exekuce a dává stanoviska a podněty k úpravě právních předpisů, které úzce navazují na oblast daňových exekucí. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky v oblasti daňových exekucí. Zpracovává výroční zprávy o výsledcích činnosti orgánů finanční správy v působnosti Sekce právní. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu DIS a dalších informačních systémů a softwarových řešení ve své působnosti. Koordinuje a zajišťuje obsah a rozsah informací poskytovaných správcům daní z externích databází. Vytváří tiskopisy a šablony pro orgány finanční správy v rámci své působnosti. Zajišťuje spolupráci s příslušnými správními orgány při výkonu správy daní v oblasti vymáhání. Zpracovává statistické výstupy v oblasti daňové exekuce a zpracovává strategii v oblasti vymáhání daní.

Aplikační služby