Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor právní


Odbor poskytuje právní podporu orgánům finančním správy v daňově-právní problematice, a to včetně problematiky aplikace některých procesních institutů v oblasti správy daní a správního řízení, které mají přesah do více právních oblastí souvisejících s věcnou působností orgánů finanční správy. Odbor zpracovává podklady pro projednání nároků na náhradu škody vzniklé v rozsahu působnosti orgánů finanční správy. Ve věcech daňově-právních jedná za Generální finanční ředitelství před soudy. Odbor dále jedná za Generální finanční ředitelství ve všech řízeních před správními soudy a v souvisejících řízeních před Ústavním soudem s výjimkou řízení vztahujících se k zákonu o státní službě. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí dle správního řádu, v přímé souvislosti s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy, pokud není interním aktem řízení stanoveno jinak.

 

Aplikační služby