Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení zvláštních činností


Oddělení odpovídá za správu daní v oblasti své působnosti, za zpracování žádostí subjektů o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, ve stanovených případech zajišťuje jejich předkládání k projednání zvláštní komisi generálního ředitele. Vede daňová a správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony, vydává rozhodnutí podle příslušného zákona a v rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní

 

Aplikační služby