Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení metodiky a koordinace správy odvodů


Oddělení odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daní, výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a s tím souvisejících úkonů při správě daní, zpracovává v této oblasti metodické pokyny. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti své působnosti a na tvorbě obecných výkladových stanovisek. Spolupracuje na vývoji a praktickém uplatňování ADIS, definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS. Odpovídá za zadávání a správu CEDR včetně jeho subsystémů.

 

Aplikační služby