Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor nefiskálních agend


Odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daně z hazardních her a odvodu z loterií a jiných podobných her, výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v rozsahu své působnosti a na tvorbě výkladových stanovisek. Vede daňová a správní řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony, vydává rozhodnutí podle příslušného zákona a v rámci své působnosti provádí výkon dalších činností souvisejících se správou daní. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS, spravuje Centrální evidenci dotací z rozpočtu (dále jen „CEDR“).

 

Aplikační služby