Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor daňového procesu


Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy daní dle daňového řádu v působnosti orgánů finanční správy (včetně zpracování metodických pokynů a tiskopisů), vyjma oblasti evidence, zajištění a vymáhání daní. Zpracovává výkladová stanoviska a metodické pokyny s provazbou ustanovení daňového řádu ve své působnosti do oblasti jiných daňových norem. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí a další písemnosti v řízení dle daňového řádu. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Odpovídá za definici věcných náplní požadavků na funkcionalitu DIS ve své působnosti.

Aplikační služby