Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor daňového procesu


Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy daní dle daňového řádu v působnosti orgánů finanční správy (včetně zpracování metodických pokynů a tiskopisů), vyjma oblasti evidence daní a vymáhání daní. Na metodickém řízení výkonu správy daní v oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň a v souvislosti s aplikací procesních norem při správě daní neuvedených v daňovém řádu úzce spolupracuje s Oddělením právně-analytickým, Odborem vymáhání, Sekcí metodiky a výkonu daní, Sekcí řízení rizik při správě daní a případně i s dalšími organizačními útvary finanční správy. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí v řízení dle daňového řádu. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

Aplikační služby