Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení personální podpory


Oddělení se podílí na tvorbě a realizaci koncepce personální politiky a v rámci své působnosti zajišťuje odborné a metodické činnosti v dané oblasti. Nastavuje systém spisové služby orgánů finanční správy, vykonává odborné a metodické činnosti v oblasti spisové služby, vč. skartace písemností a podpisových oprávnění a odpovídá za interní akty řízení v těchto oblastech, zejména Spisový řád a Podpisový řád. Metodicky řídí oblast sociální politiky, obsahově i organizačně zajišťuje kolektivní vyjednávání. Metodicky řídí oddělení personální v regionech a v rámci své působnosti provádí kontrolní činnost. V rámci své působnosti zabezpečuje získání a zpracování výstupů z PIS, provádí statistické, analytické a další odborné činnosti z oblasti personální správy, zpracovává podklady pro výroční zprávu o výsledcích činnosti orgánů finanční správy. Na vyžádání poskytuje nezbytné informace útvarům orgánů finanční správy. Metodicky řídí, koordinuje a v rámci své působnosti zajišťuje provádění lékařských prohlídek zaměstnanců. Ve spolupráci se Sekcí informatiky se podílí na vývoji PIS. V rámci své působnosti odpovídá za obsahovou funkcionalitu PIS.

Aplikační služby